หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. สมุทรปราการ จัดอบรมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี 2559
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จัดอบรมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีปี 2559 เพื่อสร้างแกนนำการเป็นอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล รวมทั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 24 คน โดยมี ดร.สมานมิตร พัฒนา หัวหน้าสำนักงานโครงการลูกพระดาบส เป็นประธานเปิดอบรม ณ ห้องประชุมโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ
t20151118151841_298912.jpg
t20151118151840_298913.jpg
t20151118151847_298915.jpg
t20151118151854_298916.jpg
t20151118151856_298918.jpg
t20151118151857_298919.jpg
t20151118151912_298921.jpg
t20151118151912_298922.jpg
t20151118151914_298924.jpg
t20151118151915_298925.jpg
t20151118151927_298927.jpg
t20151118151927_298928.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888