หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการ ตรวจสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญ ของการจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้รับความรู้ และเข้าใจการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งมีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม และ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหากรณีไม่มีผู้รับผิดชอบ จัดทำบัญชี ให้สามารถจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151118151023_298881.jpg
t20151118151025_298882.jpg
t20151118151037_298884.jpg
t20151118151037_298885.jpg
t20151118151041_298887.jpg
t20151118151042_298888.jpg
t20151118151052_298890.jpg
t20151118151052_298891.jpg
t20151118151057_298893.jpg
t20151118151058_298894.jpg
t20151118151109_298896.jpg
t20151118151109_298897.jpg
t20151118151114_298899.jpg
t20151118151115_298900.jpg
t20151118151124_298902.jpg
t20151118151124_298903.jpg
t20151118151130_298905.jpg
t20151118151131_298906.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888