หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผอ.สมช.เข้ารับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2558 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การบัญชีและการสอบบัญชี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 ในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัล สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรของสำนัก มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย.
t20151118145750_298850.jpg
t20151118145751_298851.jpg
t20151118145758_298853.jpg
t20151118145759_298854.jpg
t20151118145813_298856.jpg
t20151118145814_298857.jpg
t20151118145815_298859.jpg
t20151118145816_298860.jpg
t20151118145822_298862.jpg
t20151118145823_298863.jpg
t20151118145830_298865.jpg
t20151118145831_298866.jpg
t20151118145845_298868.jpg
t20151118145846_298869.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888