หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุม คุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบ บัญชีใหม่ รุ่นที่ 1เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบ บัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมาย ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 6, 8 และ10 จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151116145315_298106.jpg
t20151116145316_298107.jpg
t20151116145313_298109.jpg
t20151116145314_298110.jpg
t20151116145255_298112.jpg
t20151116145256_298113.jpg
t20151116145255_298115.jpg
t20151116145255_298116.jpg
t20151116145247_298118.jpg
t20151116145248_298119.jpg
t20151116145245_298121.jpg
t20151116145246_298122.jpg
t20151116145243_298124.jpg
t20151116145244_298125.jpg
t20151116145242_298127.jpg
t20151116145241_298128.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888