หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1 - 4
เมื่อวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับ การตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1 - 4 เพื่อชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความ พร้อมในการตรวจสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถ นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการได้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มไม่พร้อมรับ การตรวจสอบ ให้ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์เชียงรายและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อหาทางในการแก้ไข ปัญหาและการให้บริการที่เหมาะสมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด อำเภอเทิง ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร เวียงป่าเป้า จำกัด อำเภอเวียงป่าเป้า ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด อำเภอแม่จัน และห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151116122648_298075.jpg
t20151116122710_298076.jpg
t20151116122710_298078.jpg
t20151116122711_298079.jpg
t20151116122710_298081.jpg
t20151116122711_298082.jpg
t20151116122725_298084.jpg
t20151116122725_298085.jpg
t20151116122732_298087.jpg
t20151116122733_298088.jpg
t20151116122755_298090.jpg
t20151116122756_298091.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888