หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง
เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับ ระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบเกี่ยวกับภาพรวมการประมวลผลข้อมูลระบบงานต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม ระบบบัญชีและมาตรฐานขั้นต่ำ การควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล สามารถตรวจสอบการควบคุมทั่วไป การตรวจสอบเฉพาะระบบงาน สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบกิจการได้ และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านสารสนเทศให้กับสหกรณ์ ได้ทันท่วงที อันจะส่งผลให้กับสหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก โดยมีข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็น วิทยากร แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 27 คน ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151116121149_298044.jpg
t20151116121150_298045.jpg
t20151116121156_298047.jpg
t20151116121158_298048.jpg
t20151116121205_298050.jpg
t20151116121206_298051.jpg
t20151116121213_298053.jpg
t20151116121214_298054.jpg
t20151116121221_298056.jpg
t20151116121222_298057.jpg
t20151116121230_298059.jpg
t20151116121232_298060.jpg
t20151116121237_298062.jpg
t20151116121238_298063.jpg
t20151116121246_298065.jpg
t20151116121247_298066.jpg
t20151116121256_298068.jpg
t20151116121256_298069.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888