หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง
เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระ ให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการ ให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จำนวน 100 สหกรณ์ เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151116115942_298013.jpg
t20151116115942_298014.jpg
t20151116115949_298016.jpg
t20151116115949_298017.jpg
t20151116115957_298019.jpg
t20151116115958_298020.jpg
t20151116120005_298022.jpg
t20151116120006_298023.jpg
t20151116120012_298025.jpg
t20151116120013_298026.jpg
t20151116120020_298028.jpg
t20151116120021_298029.jpg
t20151116120029_298031.jpg
t20151116120029_298032.jpg
t20151116120037_298034.jpg
t20151116120038_298035.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888