หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้าน บัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี ต้นทุนอาชีพ ปี 2559 เพื่อให้ครูบัญชีอาสาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย ในการอบรมสอนแนะให้เกษตรกรได้รับ ความรู้และเข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งการนำข้อมูลจากบัญชีมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนทำหน้าที่กำกับแนะนำ กระตุ้นให้เกษตรกรทำบัญชี และติดตามผลการทำบัญชี/เก็บข้อมูลการทำบัญชี ของเกษตรกรเป้าหมายเพื่อประเมินผล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดทำบัญชีสู่ เกษตรกรและเป้าหมายอื่นๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการสร้างและพัฒนาครูบัญชี ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวอัยยรัตน์ อนุมาตย์ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151116113436_297951.jpg
t20151116113436_297952.jpg
t20151116113446_297954.jpg
t20151116113447_297955.jpg
t20151116113455_297957.jpg
t20151116113456_297958.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888