หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง พร้อมด้วยนางยินดี เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด เพื่อเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับ สหกรณ์ เพื่อความมั่งคงอย่างยั่งยืน สหกรณ์สามารถบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องธุรกรรมทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151116111727_297889.jpg
t20151116111728_297890.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888