หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี ต้นทุนอาชีพ ปี 2558 เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โครงการฯ ให้กับครูบัญชีในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูล ทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน ในการประกอบ อาชีพ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจ และเห็นถึงความสำคัญของการบันทึกบัญชี โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดณ ห้องประชุมกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151113163759_297734.jpg
t20151113163759_297735.jpg
t20151113163757_297737.jpg
t20151113163757_297738.jpg
t20151113163754_297740.jpg
t20151113163755_297741.jpg
t20151113163752_297743.jpg
t20151113163753_297744.jpg
t20151113163749_297746.jpg
t20151113163750_297747.jpg
t20151113163747_297749.jpg
t20151113163748_297750.jpg
t20151113163745_297752.jpg
t20151113163746_297753.jpg
t20151113163743_297755.jpg
t20151113163742_297756.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888