หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)รุ่นที่ 1-2
เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการจัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "พัฒนาอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) รุ่นที่ 1-2”เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนา ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีและเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจน ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี พร้อมทั้งร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันในการถ่ายทอด ความรู้ด้านบัญชี และเกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ณ ห้อง ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และหอประชุมสหกรณ์ การเกษตรน้ำพอง จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151113161850_297672.jpg
t20151113161851_297673.jpg
t20151113161848_297675.jpg
t20151113161849_297676.jpg
t20151113161845_297678.jpg
t20151113161846_297679.jpg
t20151113161843_297681.jpg
t20151113161844_297682.jpg
t20151113161840_297684.jpg
t20151113161841_297685.jpg
t20151113161838_297687.jpg
t20151113161838_297688.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888