หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจบัญชี
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จัดประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อเตรียม ความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี สำหรับสหกรณ์กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2559 โดยมีสหกรณ์ จำนวน 17 สหกรณ์ เข้าร่วม การประชุม ในการนี้ สหกรณ์ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี ซึ่งผู้สอบ บัญชีจะได้เข้าไปติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งผลักดันให้สามารถ ปิดบัญชีได้ต่อไปณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151113152345_297609.jpg
t20151113152345_297610.jpg
t20151113152341_297612.jpg
t20151113152342_297613.jpg
t20151113152340_297615.jpg
t20151113152340_297616.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888