หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 5เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ในพื้นที่ สตท. 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151113141553_297485.jpg
t20151113141554_297486.jpg
t20151113141550_297488.jpg
t20151113141552_297489.jpg
t20151113141548_297491.jpg
t20151113141549_297492.jpg
t20151113141547_297494.jpg
t20151113141546_297495.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888