หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด"60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” ของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส มหามิ่งมงคล 88 พรรษา 5 ธันวาคม และในวาระโครงการฝนหลวง พระราชทานมีอายุครบ 60 ปี โดยภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ทั้งความรู้การทำเกษตรแบบประหยัดน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การสาธิต อาชีพเสริมด้านอาหาร และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประสานศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต ทำบัญชีเป็นนิจ ชีวิตจะมั่นคง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักการออม ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้แจกคู่มือการทำบัญชีให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้นำไปใช้เสริมสร้างวินัย ทางการเงินที่ดีอีกด้วย
t20151113110746_297423.jpg
t20151113110747_297424.jpg
t20151113110753_297426.jpg
t20151113110754_297427.jpg
t20151113110800_297429.jpg
t20151113110801_297430.jpg
t20151113110807_297432.jpg
t20151113110808_297433.jpg
t20151113110814_297435.jpg
t20151113110814_297436.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888