หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 8
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 8 เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติ งานตรวจสอบ สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่ม ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือสามารถควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ในการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้สอบบัญชีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากร ของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ 4-10 จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151113105214_297392.jpg
t20151113105214_297393.jpg
t20151113105223_297395.jpg
t20151113105223_297396.jpg
t20151113105230_297398.jpg
t20151113105230_297399.jpg
t20151113105237_297401.jpg
t20151113105238_297402.jpg
t20151113105244_297404.jpg
t20151113105245_297405.jpg
t20151113105251_297407.jpg
t20151113105251_297408.jpg
t20151113105257_297410.jpg
t20151113105258_297411.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888