หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาครูบัญชีอาสา ภายใต้โครงการภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (ครูบัญชีอาสา) ปี




เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นำโดย นางสาวยุพา โง้วตระกูล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูบัญชีอาสา ภายใต้โครงการภูมิ ปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถของครูบัญชีอาสา สำหรับการสร้างเครือข่าย ในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่สมาชิก ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
t20151112150626_297330.jpg
t20151112150627_297331.jpg
t20151112150623_297333.jpg
t20151112150625_297334.jpg
t20151112150620_297336.jpg
t20151112150621_297337.jpg
t20151112150618_297339.jpg
t20151112150618_297340.jpg
t20151112150616_297342.jpg
t20151112150615_297343.jpg
t20151112150612_297345.jpg
t20151112150613_297346.jpg
t20151112150611_297348.jpg
t20151112150610_297349.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888