หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครพนม จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 เพื่อให้ครูบัญชีอาสา รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ จัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชี ไปใช้วางแผนการประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่ม เป้าหมายเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชีและสร้างเครือข่าย โดยมี นายอโนทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยครูบัญชีภูมิปัญญา ครูบัญชีเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน รวม 46 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
t20151112145743_297299.jpg
t20151112145743_297300.jpg
t20151112145740_297302.jpg
t20151112145741_297303.jpg
t20151112145738_297305.jpg
t20151112145738_297306.jpg
t20151112145738_297308.jpg
t20151112145738_297309.jpg
t20151112145738_297311.jpg
t20151112145738_297312.jpg
t20151112145737_297314.jpg
t20151112145737_297315.jpg
t20151112145738_297317.jpg
t20151112145729_297318.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888