หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบการควบคุมภายใน ระเบียบและคำแนะนำ ที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ เทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการและ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการโดยมีผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 29 สหกรณ์ รวม 29 คน เข้ารับการอบรมณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151112144656_297268.jpg
t20151112144657_297269.jpg
t20151112144653_297271.jpg
t20151112144654_297272.jpg
t20151112144650_297274.jpg
t20151112144651_297275.jpg
t20151112144643_297277.jpg
t20151112144646_297278.jpg
t20151112144641_297280.jpg
t20151112144640_297281.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888