หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี 2559
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนปี 2559 หลักสูตร "การฝึกอบรมทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีกลุ่มอาชีพ" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการจดบันทึกบัญชี ใช้บัญชี เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสอนให้เกษตรกรรู้จักการบันทึก บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีกลุ่มอาชีพ เพื่อสามารถน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น โดยมีสมาชิกในโครงการฯ กลุ่มเกษตรกรพอเพียงหนองแห่ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองแห่ ต.นายม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151112114912_297144.jpg
t20151112114913_297145.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888