หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อร่วมกัน พิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและ อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151111110924_296865.jpg
t20151111110925_296866.jpg
t20151111110932_296868.jpg
t20151111110933_296869.jpg
t20151111110941_296871.jpg
t20151111110942_296872.jpg
t20151111110949_296874.jpg
t20151111110949_296875.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888