หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 7
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 7 เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการ ลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ สามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตาม มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุ เป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้สอบบัญชีใหม่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนัก มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1, 5, 8 และ 9 จำนวน 38 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151111105824_296834.jpg
t20151111105824_296835.jpg
t20151111105831_296837.jpg
t20151111105831_296838.jpg
t20151111105839_296840.jpg
t20151111105839_296841.jpg
t20151111105846_296843.jpg
t20151111105847_296844.jpg
t20151111105854_296846.jpg
t20151111105855_296847.jpg
t20151111105901_296849.jpg
t20151111105901_296850.jpg
t20151111105908_296852.jpg
t20151111105908_296853.jpg
t20151111105914_296855.jpg
t20151111105915_296856.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888