หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อติดตามแผนและผลการ ปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี บุคลากรในสังกัด จำนวน 21 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151110124128_296648.jpg
t20151110124129_296649.jpg
t20151110124129_296651.jpg
t20151110124131_296652.jpg
t20151110124131_296654.jpg
t20151110124132_296655.jpg
t20151110124132_296657.jpg
t20151110124132_296658.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888