หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง
เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบ สหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจ สอบกิจการขั้นกลาง ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบ กิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความโปร่งใสขึ้นภายในสหกรณ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็น ประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้ในที่สุด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 75 สหกรณ์ รวม 77 คน ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ เดอ โฮเทล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151110122227_296586.jpg
t20151110122422_296587.jpg
t20151110122423_296589.jpg
t20151110122423_296590.jpg
t20151110122423_296592.jpg
t20151110122423_296593.jpg
t20151110122424_296595.jpg
t20151110122423_296596.jpg
t20151110122424_296598.jpg
t20151110122424_296599.jpg
t20151110122424_296601.jpg
t20151110122424_296602.jpg
t20151110122424_296604.jpg
t20151110122425_296605.jpg
t20151110122425_296607.jpg
t20151110122425_296608.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888