หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และวาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 19 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151109163948_296462.jpg
t20151109163949_296463.jpg
t20151109163956_296465.jpg
t20151109163957_296466.jpg
t20151109164004_296468.jpg
t20151109164005_296469.jpg
t20151109164013_296471.jpg
t20151109164014_296472.jpg
t20151109164022_296474.jpg
t20151109164023_296475.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888