หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการสอบบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี CAQC การประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้สอบบัญชีภาครัฐ โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสหกรณ์เพื่อความมั่นคง อย่างยั่งยืน (100 ปีสหกรณ์ไทย) กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ EWP การรายงานแผน ผลทางระบบ CAD_PLAN 59 และการบันทึกแผนงานในระบบ INTRANET ของ RM ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151109163629_296431.jpg
t20151109163630_296432.jpg
t20151109163637_296434.jpg
t20151109163638_296435.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888