หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถ นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลด ต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ทำให้การใช้ระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบสหกรณ์ ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้สอบบัญชีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรของ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 โดยมี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และ 5 - 8 จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151109141333_296369.jpg
t20151109141333_296370.jpg
t20151109141342_296372.jpg
t20151109141343_296373.jpg
t20151109141359_296375.jpg
t20151109141359_296376.jpg
t20151109141407_296378.jpg
t20151109141410_296379.jpg
t20151109141415_296381.jpg
t20151109141416_296382.jpg
t20151109141423_296384.jpg
t20151109141423_296385.jpg
t20151109141430_296387.jpg
t20151109141431_296388.jpg
t20151109141438_296390.jpg
t20151109141439_296391.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888