หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างตัวชี้วัดภารกิจหลักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการการประชุมคณะทำงานยกร่างตัวชี้วัด ภารกิจหลักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดภารกิจหลักกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามที่คณะทำงานยกร่าง ตัวชี้วัดภารกิจหลักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151109140437_296338.jpg
t20151109140438_296339.jpg
t20151109140446_296341.jpg
t20151109140446_296342.jpg
t20151109140453_296344.jpg
t20151109140454_296345.jpg
t20151109140500_296347.jpg
t20151109140501_296348.jpg
t20151109140509_296350.jpg
t20151109140509_296351.jpg
t20151109140515_296353.jpg
t20151109140516_296354.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888