หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรมหลักสูตร " พัฒนาครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางต้นทุนอาชีพ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พิษณุโลก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรม บัญชีอาสา หลักสูตร "พัฒนาครู” โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ครูบัญชีรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี ต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน ประกอบอาชีพได้ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของครูบัญชีอาสา ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ณ โรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151105102314_295842.jpg
t20151105102314_295843.jpg
t20151105102322_295845.jpg
t20151105102323_295846.jpg
t20151105102330_295848.jpg
t20151105102331_295849.jpg
t20151105102338_295851.jpg
t20151105102339_295852.jpg
t20151105102436_295854.jpg
t20151105102436_295855.jpg
t20151105102444_295857.jpg
t20151105102445_295858.jpg
t20151105102454_295860.jpg
t20151105102454_295861.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888