หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านแพรกยอ จำกัด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวเยาวนาถ หมานหมุ้ย นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ผู้สอบบัญชี)ร่วมกับผู้ตรวจการสหกรณ์ และข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านแพรกยอ จำกัดเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง กรณีสหกรณ์มีสินค้าขาดบัญชีและ เงินสดขาดบัญชี เพื่อปรึกษาหารือให้สหกรณ์ติดตามหาผู้รับผิดชอบชดใช้ เงินสดขาดบัญชีให้กับสหกรณ์ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านแพรกยอ จำกัด ตำบลแพรกยอ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151103132811_295532.jpg
t20151103132812_295533.jpg
t20151103132808_295535.jpg
t20151103132809_295536.jpg
t20151103132806_295538.jpg
t20151103132806_295539.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888