หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุม คุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ สอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้สามารถใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สู่ผู้สอบบัญชีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรของสำนักมาตรฐาน การบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ใน พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2, 4, 6, 7,8 และ 9 จำนวน 44 คน ทั้งนี้ การอบรมรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151102151532_295346.jpg
t20151102151533_295347.jpg
t20151102151529_295349.jpg
t20151102151530_295350.jpg
t20151102151526_295352.jpg
t20151102151527_295353.jpg
t20151102151524_295355.jpg
t20151102151525_295356.jpg
t20151102151522_295358.jpg
t20151102151522_295359.jpg
t20151102151519_295361.jpg
t20151102151520_295362.jpg
t20151102151516_295364.jpg
t20151102151517_295365.jpg
t20151102151513_295367.jpg
t20151102151514_295368.jpg
t20151102151514_295370.jpg
t20151102151512_295371.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888