หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี"
เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี" เพื่อให้ผู้เข้าร่วม รับการอบรมได้ทราบระเบียบและคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการบัญชี ขั้นตอน การปิดบัญชีสิ้นปี และจัดทำงบการเงินตามคู่มือการจัดทำงบการเงินรูปแบบใหม่ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนด และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและปิดบัญชีสิ้นปีของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายไพโรจน์ ยงดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน เปิดการอบรม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการเงินการ บัญชีของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151102150736_295315.jpg
t20151102150737_295316.jpg
t20151102150734_295318.jpg
t20151102150735_295319.jpg
t20151102150732_295321.jpg
t20151102150733_295322.jpg
t20151102150731_295324.jpg
t20151102150730_295325.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888