หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถ นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการ ลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน และควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ทำให้ การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือของผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้สอบ บัญชีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากร ของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 โดยมี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2-6 จำนวน 35 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151030105914_294910.jpg
t20151030105915_294911.jpg
t20151030105922_294913.jpg
t20151030105923_294914.jpg
t20151030105931_294916.jpg
t20151030105931_294917.jpg
t20151030105955_294919.jpg
t20151030105955_294920.jpg
t20151030110003_294922.jpg
t20151030110003_294923.jpg
t20151030110018_294925.jpg
t20151030110019_294926.jpg
t20151030110052_294928.jpg
t20151030110053_294929.jpg
t20151030110038_294931.jpg
t20151030110039_294932.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888