หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางมาลา จิตรเสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติ และได้ร่วมทำความดีด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ วัดนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151029102019_294786.jpg
t20151029102020_294787.jpg
t20151029102026_294789.jpg
t20151029102027_294790.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888