หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 การจัดระดับชั้นสหกรณ์ ข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151029094610_294662.jpg
t20151029094611_294663.jpg
t20151029094618_294665.jpg
t20151029094619_294666.jpg
t20151029094626_294668.jpg
t20151029094627_294669.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888