หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีล 5
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ หมู่บ้านศีล 5 เพื่อสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของคนในสำนักงานฯ โดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ มีการทั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ การกล่าวอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งให้ตัวแทนข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ กล่าวนำหลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และมีการชื่นชม ยกย่องบุคลากรของสำนักงานที่ทำความดี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์พัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151027110639_294505.jpg
t20151027110640_294506.jpg
t20151027110647_294508.jpg
t20151027110653_294509.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888