หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 ร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559




เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เพื่อให้งาน ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาดำเนินไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาต้องมีกรอบแนวทางการบูรณาการแผนงาน/ โครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย โดยมีพลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. ) และ ข้าราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง สังกัดกระทรวง จำนวน 17 กระทรวง 61 หน่วยงาน รวม 353 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151027110104_294474.jpg
t20151027110105_294475.jpg
t20151027110112_294477.jpg
t20151027110112_294478.jpg
t20151027110118_294480.jpg
t20151027110119_294481.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888