หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชุมพร จัดประชุมสัมมนา "โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมสัมมนา "โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร"เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาให้ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ได้อย่างแท้จริงโดยมี นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวมถึงเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151026161910_294412.jpg
t20151026161911_294413.jpg
t20151026161908_294415.jpg
t20151026161908_294416.jpg
t20151026161905_294418.jpg
t20151026161906_294419.jpg
t20151026161903_294421.jpg
t20151026161904_294422.jpg
t20151026161900_294424.jpg
t20151026161901_294425.jpg
t20151026161858_294427.jpg
t20151026161858_294428.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888