หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการ ของทุกภาคส่วน ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกร ในท้องถิ่น โดยมี นายประมูล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดชั้น 3 (หลังเก่า) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151026150358_294257.jpg
t20151026150358_294258.jpg
t20151026150358_294260.jpg
t20151026150358_294261.jpg
t20151026150357_294263.jpg
t20151026150324_294264.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888