หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ปี 2559
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2559 เพื่อพิจารณาเสนอแปลงต้นแบบตามแนวทาง การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559 จังหวัดละ 1 แปลง ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151020160826_293542.jpg
t20151020160826_293543.jpg
t20151020160823_293545.jpg
t20151020160824_293546.jpg
t20151020160822_293548.jpg
t20151020160821_293549.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888