หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด เพื่อติดตามงาน และรับทราบผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151020160122_293511.jpg
t20151020160123_293512.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888