หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนายการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด เพื่อให้การวางแผนปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 37 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151020155219_293480.jpg
t20151020155220_293481.jpg
t20151020155216_293483.jpg
t20151020155218_293484.jpg
t20151020155214_293486.jpg
t20151020155214_293487.jpg
t20151020155212_293489.jpg
t20151020155211_293490.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888