หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านคำครตา
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ยโสธร ร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านคำครตา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของกลุ่มเกษตรกร การมอบหมาย ความรับผิดชอบและแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี และผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน สมุดบัญชีที่ใช้ในการบริหารจัดการและขั้นตอน วิธีการในการจัดทำบัญชีของกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งความสำคัญ ของการจัดทำบัญชีและประโยชน์ที่จะได้รับแก่คณะผู้จัดตั้งฯ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151020111753_293418.jpg
t20151020111759_293419.jpg
t20151020111807_293421.jpg
t20151020111813_293422.jpg
t20151020111825_293424.jpg
t20151020111825_293425.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888