หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. หนองคาย จัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน การจัดทำการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็น ประธานการประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยง ตามนโยบายและ Road Map ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2559 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์หนองคาย
t20151020105510_293356.jpg
t20151020105520_293357.jpg
t20151020105527_293359.jpg
t20151020105532_293360.jpg
t20151020105539_293362.jpg
t20151020105543_293363.jpg
t20151020105548_293365.jpg
t20151020105553_293366.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888