หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดนิทรรศการทางบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ประจำเดือนตุลาคม 2558
เมื่อวันที 15 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ประจำเดือนตุลาคม 2558 พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้รู้รายได้ ลดรายจ่าย และมีวินัยที่ดีด้านการออม โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต หมู่ที่ 4 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151019162925_293294.jpg
t20151019162927_293295.jpg
t20151019162921_293297.jpg
t20151019162923_293298.jpg
t20151019162920_293300.jpg
t20151019162919_293301.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888