หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เพชรบุรี จัดอบรมซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรม ACL และระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)
เมื่อวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี จัดอบรม ซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรม ACL และระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) โดยมี นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์ นักวิชาตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถ นำไปปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151019115740_293077.jpg
t20151019115744_293078.jpg
t20151019115750_293080.jpg
t20151019115754_293081.jpg
t20151019115800_293083.jpg
t20151019115804_293084.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888