หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก ร่วมนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดทำบัญชี ตามโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวง” ในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 4 ด้าน คือ ความมั่นคง ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของปวงชน ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ อันเป็นผลมาจากพระอัจฉริยะภาพด้านน้ำ สร้างความร่วมมือและความตระหนักรู้ของคนในชาติ ให้เห็นแนวทางการใช้ ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลกทุ่งทะเลแก้ว ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151019115214_293046.jpg
t20151019115220_293047.jpg
t20151019115231_293049.jpg
t20151019115236_293050.jpg
t20151019115241_293052.jpg
t20151019115252_293055.jpg
t20151019115256_293056.jpg
t20151019115301_293058.jpg
t20151019115305_293059.jpg
t20151019115311_293061.jpg
t20151019115314_293062.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888