หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2558 เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการ ปฏิบัติงาน และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 24 คน เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151016123605_292766.jpg
t20151016123606_292767.jpg
t20151016123613_292769.jpg
t20151016123614_292770.jpg
t20151016123621_292772.jpg
t20151016123621_292773.jpg
t20151016123628_292775.jpg
t20151016123629_292776.jpg
t20151016123638_292778.jpg
t20151016123638_292779.jpg
t20151016123648_292781.jpg
t20151016123649_292782.jpg
t20151016123656_292784.jpg
t20151016123657_292785.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888