หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานในพื้นที่ สตท. 2
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายในการปฎิบัติงาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค ในการปฎิบัติงาน ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี
t20151015122551_292549.jpg
t20151015122552_292550.jpg
t20151015122611_292552.jpg
t20151015122612_292553.jpg
t20151015122620_292555.jpg
t20151015122621_292556.jpg
t20151015122628_292558.jpg
t20151015122629_292559.jpg
t20151015122635_292561.jpg
t20151015122636_292562.jpg
t20151015122644_292564.jpg
t20151015122645_292565.jpg
t20151015122652_292567.jpg
t20151015122653_292568.jpg
t20151015122659_292570.jpg
t20151015122700_292571.jpg
t20151015122707_292573.jpg
t20151015122709_292574.jpg
t20151015122714_292576.jpg
t20151015122715_292577.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888