หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจราชการการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 โดยมี นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ให้การต้อนรับ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับ ฟังรายงานภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่คณะผู้บริหารฯ จะได้นำไปแก้ไขต่อไป โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 83 คน เข้าร่วมประชุม
t20151015121817_292516.jpg
t20151015121818_292517.jpg
t20151015121826_292519.jpg
t20151015121826_292520.jpg
t20151015121834_292522.jpg
t20151015121835_292523.jpg
t20151015121843_292525.jpg
t20151015121844_292526.jpg
t20151015121853_292528.jpg
t20151015121854_292529.jpg
t20151015121917_292531.jpg
t20151015121917_292532.jpg
t20151015121924_292534.jpg
t20151015121925_292535.jpg
t20151015121934_292537.jpg
t20151015121935_292538.jpg
t20151015121943_292540.jpg
t20151015121944_292541.jpg
t20151015121952_292543.jpg
t20151015121953_292544.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888