หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. นำโดย นางราณี อุปการะกุล ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยนางวาสนา ด้วงดี และนางสาวจารุวรรณ ชัยชูลี จากสำนัก พัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน โดยมีนางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล เข้ารับร่วมรับฟังและรับมอบนโยบาย ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151014121508_292279.jpg
t20151014121509_292280.jpg
t20151014121517_292282.jpg
t20151014121518_292283.jpg
t20151014121524_292285.jpg
t20151014121524_292286.jpg
t20151014121531_292288.jpg
t20151014121531_292289.jpg
t20151014121538_292291.jpg
t20151014121538_292292.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888